Opublikowano: May 29, 2018

Idea Pro System

Nie wszystkie puszki elektryczne wyglądają tak jak na zdjęciu. Idea Pro System wykonuje pracę w sposób, który ułatwia późniejsze serwisowanie. Jasno i przejrzyście ułożone przewody elektryczne z odpowiednim opisem, to wizytówka firmy.

Not all electrical boxes look like in the picture. Idea Pro System does the work in a way that facilitates subsequent servicing. Clear and clearly arranged electric wires with the appropriate description is a business card of the company.
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.