Opublikowano: 2018-05-06

Idea Pro System

Przyszłość mikro domków jest coraz bliżej Polski. Stwarzają możliwość na zamieszkanie we własnych czterech kątach bez zbędnych kompromisów. Wszystko musi zostać jedynie przemyślanie zaprojektowane i wykonane. Jedynym ograniczeniem może okazać się jedynie budżet inwestora, jednak nie ma rzeczy niemożliwych jeśli współpracuje się z kreatywnym i solidnym wykonawcą. Z pewnością na uwagę zasługuje koncepcja hotelu szwedzkiej firmy VIPP Shelter, z którą warto zapoznać się na stronie projektu

The future of micro-houses is getting closer to Poland. They create the possibility of living in their own four corners without unnecessary compromises. Everything must only be thoughtfully designed and made. The only limitation may be only the investor's budget, but nothing is impossible if you're working with a creative and reliable contractor. Certainly, the concept of the Swedish company VIPP Shelter deserves attention, which is worth visiting on the project website

Sprawdź cenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.